Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія» Підписатись на новини видавництва ОА RSS

Теорія прав людини

Мартинюк Р. С. Теорія прав людини. Навчальний посібник. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2009. – 218 с.

У навчальному посібнику висвітлено зміст та проблематику розвитку ключової цінності західної цивілізації – інституту прав людини. Аналізується теоретичне підґрунтя сучасного інституту прав людини, основні концептуальні підходи до розуміння природи прав людини, історичні форми та генезис прав людини. Досліджується комплекс чинників, що визначають рівень забезпеченості прав людини в різних соціокультурних умовах, зокрема, взаємозв'язок між рівнем розвитку прав людини та системою світоглядних цінностей, представлених у основних цивілізаціях сучасного світу. Розкриваються закономірності та особливі фактори, що обумовлюють змістовні характеристики інституту прав людини на сучасному етапі. Аналізується міжнародне, регіональне та вітчизняне законодавство в галузі прав людини; механізми захисту прав людини на відповідних рівнях. Виклад матеріалу збагачений елементами правової аналітики, автор порушує низку актуальних для сучасної юридичної науки питань.


Конституційне (державне) право зарубіжних країн

Мартинюк Р. С. Конституційне (державне) право зарубіжних країн. Загальна частина. Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2007. – 220 с.

У навчальному посібнику висвітлено основи конституційного (державного) права зарубіжних країн, насамперед високорозвинених; розглянуті такі ключові конституційно-правові інститути як основи зарубіжного конституціоналізму, права людини, вибори і референдум, парламентаризм, президенціалізм, інститут виконавчої влади, розкрито питання про основи організації судової влади, форму правління та форму державного устрою в зарубіжних країнах, місцеве самоврядування; проаналізовано основні тенденції й особливості конституційного розвитку відповідних зарубіжних країн. Окрему увагу приділено проблематиці конституційно-правової відповідальності вищих органів державної влади та їх посадових осіб. Виклад матеріалу збагачений елементами конституційно-правової аналітики, автор порушує низку актуальних для сучасної державно-правової науки питань.


Матеріали науково-практичної конференції

Матеріали науково-практичної конференції «Парадигма творення в сучасній науці: на шляху до інтегрованого світогляду». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – Випуск 2. – 644 с.

У збірці вміщено праці Міжнародної науково-практичної конференції «Парадигма творення в сучасній науці: на шляху до інтегрованого світогляду», що відбулася у Національному університеті «Острозька академія» 28 – 29 листопада 2008 р. Авторами доповідей стали фахівці з різних галузей, зокрема, богослов'я, релігієзнавства, біології, інформатики, фізики, освіти і філософських наук. Спектр думок і вірувань учасників конференції – від прибічників Біблійної концепції творення до прихильників матеріалістичного вчення макроеволюції. Переважна більшість учасників конференції переконана у перспективності парадигми Творення, що інтегрує зусилля теологів, вчених різних галузей і освітян в намаганні глибше пізнати світ і вкоренити принципи Християнської моралі в життя людей, особливо молодих.

Збірка праць науково-практичної конференції призначена для науковців, педагогів і всіх тих, хто цікавиться проблемами буття людини і Всесвіту.


Мелетій Смотрицький і українське духовно-культурне відородження кінця XVI –  початку XVII ст.

Кралюк П.М. Мелетій Смотрицький і українське духовно-культурне відородження кінця XVI – початку XVII ст. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2007. – 208 с.

У монографії розглядається діяльність та творчість видатного українського письменника-полеміста, вченого-філолога й церковного діяча Мелетія Смотрицького. Показано його місце в тих непростих соціокультурних процесах, що іменуються українським Відродженням кінця XVI – початку XVII ст. У книзі як додатки вміщені уривки з полемічних творів М. Смотрицького в перекладах М. Грушевського.


Реліквія

Кралюк П. Реліквія: [роман] / Петро Кралюк. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – 290 с.

Чому на відомому портреті князь Василь-Костянтин Острозький зображений не із символом влади, а з грошима у руках? Цю загадку не можуть відгадати дослідники. Свою несподівану версію подає Петро Кралюк у романі «Реліквія». Перед очима читачів проходять шість останніх днів життя можновладця, коли художник малює його портрет. За цей час князь, який став своєрідною людиною-епохою, пригадує найяскравіші епізоди свого життя.

Написаний на основі документальних матеріалів, роман розрахований на широке коло читачів.


Василь Суразький: апологія православної традиції

Кралюк П. М., Якубович М. М. Василь Суразький: апологія православної традиції / П. М. Кралюк, М. М. Якубович. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – 212 с.

Монографію присвячено маловідомим сторінкам творчості українського полеміста і богослова Василя Суразького (сер. 50-х рр. XVI ст. – між 1604 – 1608 рр.). Висвітлено специфіку православного традиціоналізму на українських землях, показано фундаментальні особливості світогляду мислителя в контексті автохтонних рис української філософської думки. Досліджено значення творів Василя Суразького для розвитку православної апологетики в Україні та Московії. У монографії як додаток здійснено перевидання тексту «Книги про єдину істинну православну віру».

Видання орієнтоване на науковців, богословів, викладачів, студентів, а також усіх, хто цікавиться визначними здобутками української філософської культури.