Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія» Підписатись на новини видавництва ОА RSS

Релігійна політика радянської влади на Житомирщині (у документах 1979-1991 рр.)

Релігійна політика радянської влади на Житомирщині (у документах 1979-1991 рр.): Збірник документів / Упорядник С. І. Жилюк. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – 308 с.

У книзі вміщено документи і матеріали Державного архіву Житомирської області, які розкривають релігійну політику радянського режиму на Житомирщині, висвітлюють внутрішньопрофесійне становище православних, римо-католицьких, протестантських та іудейських громад (статистичні дані, фінансово-господарську діяльність, рівень релігійної активності населення та ін.).

Видання розраховане на фахівців, краєзнавців, викладачів, студентів і всіх тих, хто цікавиться історією рідною краю.


Релігійне життя Житомирщини наприкінці 1970-х – початку 1990-х рр.

Жилюк С. І., Паніна Л. А. Релігійне життя Житомирщини наприкінці 1970-х – початку 1990-х рр.: Монографія / С. І. Жилюк, Л. І. Паніна. – Осторг: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – 272 с.

У монографії на основі широкого кола джерел, переважно документальних даних різних архівосховищ, висвітлено основні напрямки, форми і методи реалізації партійно-державної релігійної політики на Житомирщині впродовж 1970-х – 1991 рр.; головна увага зосереджена на тих суспільно-релігійних змінах, які відбулись в області наприкінці «перебудови».

Видання розраховане на фахівців, релігійних діячів, викладачів, студентів й усіх тих, хто цікавиться історією рідною краю.


Релігійні комунікації: християнський контекст

Петрушкевич М. С. Релігійні комунікації: християнський контекст: Монографія. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – 228 с.

У комплексному філософсько-релігієзнавчому дослідженні особливостей релігійної комунікації у православ'ї, католицизмі та протестантизмі розкрито місце комунікаційної функції у системі християнства, охарактеризовано вплив соціокультурної ситуації на становлення та розвиток християнських конфесійних комунікаційних систем.

Автор аналізує основні складові комунікаційної системи християнства: вербальну комунікацію, яка включає усну та письмову мову, канонічні релігійні тексти, книгодрукування, молитву, сповідь, проповідь; та невербальну комунікацію, що включає міміку, жестикуляцію, колір, одяг, храм, ікону та ін. Окрема увага приділена змішаній комунікації, яка найчастіше використовується у сучасному християнстві, розглянуто подієву комунікацію.

Особливе місце у монографії посідає проблема зв'язку засобів передачі інформації та специфіки комунікаційних систем християнських конфесій. Аналізуються трансформації конфесійної комунікації під впливом сучасних технологій, особливості сприйняття такої комунікації, психологічні зміни у віруючих.


Пересопницьке Євангеліє – видатна пам'ятка української національної культури

Пересопницьке Євангеліє – видатна пам'ятка української національної культури: матеріали Всеукраїнської міждисциплінарної наукової конференції, присвяченої 450-річчю написання Пересопницького Євангелія / Упорядник П. М. Кралюк. – Ізяслав–Острог, 2011. – 176 с.

Науковий збірник «Пересопницьке Євангеліє – видатна пам'ятка української національної культури» містить матеріали Всеукраїнської міждисциплінарної наукової конференції, присвяченої 450-річчю написання Пересопницького Євангелія, яка відбулася 12 – 13 травня 2011 року в місті Ізяславі Хмельницької області.

У збірнику представлені різні аспекти досліджень унікальності Пересопницького Євангелія, а також краєзнавчі матеріали, які відображають історію Ізяслава та Хмельниччини.

Книга розрахована на науковців, краєзнавців, освітян, людей, які вивчають історію рідного краю.


Пересопницькому Євангелію – 450 років

Пересопницькому Євангелію – 450 років / Упорядник П. М. Кралюк. – Острог–Рівне, 2011. – 240 с.

У книзі представлені документальні матеріали, наукові статті, спогади, а також твори художнього характеру, які стосуються історії Пересопниці, Пересопницького Євангелія й волинської книжності.

Розрахована на широке коло читачів.


Антична література

Зелінська Л. Антична література (давньогрецька і давньоримська). Конспекти лекцій, наукові матеріали з коментарями, плани практичних занять // Навчальний посібник для студентів І курсу факультету романо-германських мов. – Острог, 2011. – 232 с.

У посібнику подано стислий конспект лекцій з давньогрецької та давньоримської літератур, прокоментовані фрагменти найбільш авторитетних наукових джерел, які складають сучасний загальноєвропейський культурний контекст; укладено методичні поради щодо аналізу літературних творів, написання рефератів, рецензування театральних вистав й підготовки до практичних занять за планами вибраних тем; зібрано бібліографію, укладено тематику курсових робіт, довідник найпопулярніших імен античної епохи й покажчик понять та термінів.

Посібник формує в першокурсника початкові навики наукового дослідження літературних творів: різні методологічні підходи, типологічні порівняння, синтетичне вивчення епохи, опрацювання наукових концепцій.