Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія» Підписатись на новини видавництва ОА RSS

Європейська політика сусідства та відносини Україна – ЄС

Сидорук Т. В. Європейська політика сусідства та відносини Україна – ЄС. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2008. – 210 с.

Здійснено аналіз Європейської політики сусідства як самостійного феномена зовнішньополітичного виміру ЄС. Досліджено місце і роль політики сусідства у стратегії співробітництва та безпеки Євросоюзу, розглянуто взаємостосунки Україна – ЄС у рамках Європейської політики сусідства, а також у контексті підготовки нового базового договору між Україною і Європейським Союзом та сучасних трансформаційних процесів у самому ЄС.

Для спеціалістів-міжнародників, істориків, політологів, державних службовців, які вивчають проблеми європейської інтеграції, студентів та викладачів вищих навчальних закладів.


Моральне виховання студентів у коледжах та університетах США

Зарва О. М. Моральне виховання студентів у коледжах та університетах США: навчально-методичний посібник / за ред. проф. В. М. Жуковського. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – 172 с.

У посібнику представлена програма спецкурсу та відповідне навчально-методичне забезпечення для самостійної роботи студентів вищих педагогічних навчальних закладів.

Посібник призначений для студентів, аспірантів, магістрантів, викладачів, вчителів.


Історичне краєзнавство: навчальний посібник

Близняк М. Історичне краєзнавство: навчальний посібник / М. Близняк. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – 236 с.

Пропонований посібник розкриває основні напрямки розвитку національного краєзнавства з найдавніших часів до сьогодення. Подано загальні тенденції поступу шкільного краєзнавства і його роль в освітньому та державотворчому процесах. Простежено формування Волині як регіону, висвітлено історію краю від найдавніших часів до кінця XVIII ст., коли він був включений до складу Російської імперії. Висвітлено здобутки і втрати волинян під час Української національно-визвольної революції середини XVII ст. під проводом Б. Хмельницького. Представлений соціально-економічний розвиток краю, охарактеризовано його культуру. Окремо увагу присвячено епосі «Волинських Афін» – часу розквіту національної освіти, культури та мистецтва в другій половині XVI ст., коли центром означених процесів став Острог на Волині.

Для викладачів, студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться минулим України, Волині та Острога.


Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку

Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку: [програма з духовно-морального виховання дошкільників; навчально-методичний посібник] / Укладачі: Скрипник В. В., Сучок В. Є.; за ред. В. М. Жуковського. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – 184 с.

В основу програми покладено базовий компонент дошкільної освіти, в якому наголошується на якості розвитку, вихованості та навченості дитини перших семи років життя за сферами життєдіяльності "Природа", "Культура", "Люди", "Я сам".

У навчально-методичному посібнику подано заняття для дітей дошкільного віку, побудовані на християнських моральних цінностях.

Призначено для вихователів дошкільних дитячих закладів, учителів християнської етики, батьків, студентів педагогічних навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться питаннями духовно-морально виховання дітей на християнських моральних цінностях.


Джерело безсмертя

Джерело безсмертя: посібник для сповідників і причасників / [упоряд. А. Смирнов]. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – 56 с.

Посібник містить основні відомості про християнські таїнства покаяння і Причастя, а також практичні рекомендації та необхідні молитви для сповідників і причасників.


Справа архієпископа Орлика: доля духовенства Житомирщини 20-х – 30-х рр. ХХ століття

Жилюк С. І., Альошина О. А. Справа архієпископа Орлика: доля духовенства Житомирщини 20-х – 30-х рр. ХХ століття. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2008. – 150 с.

У книзі на основі архівних документів і матеріалів висвітлено історію УАПЦ на Житомирщині у 20 – 30 роках ХХ ст., показано трагічну долю архієпископа Степана Орлика та багатьох інших священиків і віруючих, які зазнали жорстоких репресій від комуністичного режиму.