Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія» Підписатись на новини видавництва ОА RSS

Модернизация украинской и белорусской экономик: методология, теория, практика

Модернизация украинской и белорусской экономик: методология, теория, практика: монография / под ред. С. Ю. Солодовникова. – Острог: Издательство Национального университета «Острожская академия», 2014. – 298 с.

Функционирование современного рыночного механизма в условиях относительного равновесия и стабильности исключительно за счет экономических средств государственного регулирования связано с особенностями функционирования экономики на макроуровне (циклические колебания, экономический рост и др.), так и несовершенством рыночного механизма. Поэтому предназначение этой книги – содействовать выработке методологических и теоретических оснований для практического проведения тотальной экономической модернизации украинской и белорусской экономик.


Психогігієна

Прокопенко А. В. Психогігієна: навчальний посібник / А. В. Прокопенко. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – 230 с.

У навчальному посібнику викладено основи психогігієни, що включають у себе психогігієнічні умови ефективного розвитку та виховання, психогігієну професійної діяльності психолога, сімейних відносин, а також різних сфер особистості.

Для студентів психологів, практичних психологів, соціальних працівників, а також усіх, хто прагне досягнути в житті особистісного благополуччя.


Навчальні матеріали до курсу «Вступ до мовознавства»

Крайчинська Г. В. Навчальні матеріали до курсу «Вступ до мовознавства»: методичні рекомендації для студентів І курсу бакалаврату напряму «Філологія» спеціальності «Англійська мова та література». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 110 с.

Навчальні матеріали містять вступ, навчально-тематичний план, програмний матеріал до вивчення дисципліни «Вступ до мовознавства», контрольні питання, словник-мінімум мовознавчих термінів, список основної та рекомендованої літератури. Методичні рекомендації адресовані студентам-філологамочної та заочної форм навчання, учителям-словесникам.


Методичні рекомендації до вивчення курсу «Історія України»

Методичні рекомендації до вивчення курсу «Історія України» / укладачі М. Б. Близняк, В. С. Марчук, Л. В. Трофимович. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – 112 с.

У навчально-методичному посібнику подані теми та плани семінарських занять, тематика рефератів відповідно до навчальної програми з курсу «Історія України», призначені для самостійної підготовки студентів. Наведена рекомендована література. До структури посібника включено основні терміни та поняття й перелік основних дат з історії України. Для студентів університету, що вивчають курс «Історія України».


Історія Острозької академії

Бондарчук Я. В. Історія Острозької академії: навчальний посібник / Я. В. Бондарчук. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – 548 с.; іл.

У книзі висвітлено найважливіші етапи діяльності першої школи вищого типу східнослов’янських народів – Острозької слов’яно-греко-латинської академії (1576-1636). Розглянуто культурно-освітню працю її засновника князя К.-В. Острозького та найвідоміших просвітників Острозького осередку, проаналізовано їх духовну спадщину (богословські, полемічні та дидактичні твори). Показано нелегкий шлях відродження та розвитку сучасної академії – від колегіуму до Національного університету – одного з провідних ВНЗ України. Книга може використовуватись як посібник для студентів за спеціальностями: історія, культурологія, педагогіка.


Місто як світ людського буття

Карповець М. Місто як світ людського буття: монографія / М. Карповець. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – 258 с.

Монографія присвячена філософському осмисленню міста як специфічного, складного та неоднозначного феномену культури. Місто розглядається як світ людського буття, що проявляється у просторовому та часовому, світоглядному та ідентичністному, повсякденному та святковому, тілесному та артефактному вимірі. Винятковою рисою дослідження є спроба помислити місто як ідею, реалізовану та визначену людським буттям, а відтак – неможливу без людини в жодному історичному інваріанті.