Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія» Підписатись на новини видавництва ОА RSS

Методичні поради з методики викладання української мови у вищих навчальних закладах

Методичні поради з методики викладання української мови у вищих навчальних закладах / автор-укладач І. М. Хом’як. — Остріг: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2018. — 72 с.

Курс методики викладання української мови у вищих навчальних закладах включає навчальний матеріал, необхідний для вироблення чіткого уявлення про зміст викладацької праці й основні орієнтири її виконання, призначений ознайомити студентів із методичними та педагогічними засадами організації навчального процесу, сутністю науково-дослідної роботи у вищих навчальних закладах, а також особливостями реформування системи вітчизняної освіти, що полягають в об’єднанні досягнень науково-педагогічного прогресу з духовним розвитком людини, формуванням її наукового світогляду, культурним збагаченням, у забезпеченні професіоналізму й комунікативної компетентності майбутнього фахівця. Практичні заняття сприяють формуванню у студентів-філологів професійної компетентності: виробленню вмінь сприймати, розуміти, систематизовувати наукову інформацію з різних джерел; співвідносити теореотичні знання з потребами вищої школи; втілювати нові методичні ідеї у практику навчання лінгвістичних дисциплін; планувати, організовувати й аналізувати різноманітні види навчальних занять; використовувати найбільш ефективні методи і прийоми навчання у вищих навчальних закладах.


Самчук У. О. Плянета ДІ-ПІ: нотатки й листи ; П’ять по дванадцятій: записки на бігу

Самчук У. О. Плянета ДІ-ПІ: нотатки й листи ; П’ять по дванадцятій: записки на бігу / У. О. Самчук. — Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2017. — 394 с.

Ще один автобіографічний твір Самчука повоєнного періоду — «Плянета ДІ-ПІ». У ньому розповідається про долю українців із таборів переміщених осіб у Німеччині в 1945–1948 рр. Це оповідь про післявоєнну хвилю української еміграції, представники якої не хотіли жити в «радянському раю» і свідомо обрали для себе вільний світ. Звичайно, дорога в цей світ для них була нелегкою. Нелегким було й життя в таборах для переміщених осіб. Але навіть у непростих таборових умовах були українці, які знаходили сили займатися питаннями мистецтва, творити далеко за межами України українську культуру. Серед них був і Улас Самчук — один із організаторів МУРу (Мистецького Українського Руху).


Традиційні й нові медіа у формуванні громадянського суспільства

Традиційні й нові медіа у формуванні громадянського суспільства : монографія / за заг. ред. проф. Супрун Л. В. — Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2016. — 172 с.

У монографії порушено одну з чільних й актуальних проблем у галузі соціальних комунікацій — формування громадянського суспільства масовокомунікаційним дискурсом. Авторський колектив по-різному бачить, інтерпретує та шукає ефективні механізми побудови громадянського соціуму, але доходить спільної думки: роль як традиційних, так і нових медій у цьому процесі одна з визначальних. Видання розраховане на фахівців у галузі соціальних комунікацій, науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, політологів та всіх, хто цікавиться проблемами розбудови громадянського суспільства.


Ковальчук В. Б. Правосвідомість як фактор утвердження демократичних основ державного та суспільного ладу

Ковальчук В. Б. Правосвідомість як фактор утвердження демократичних основ державного та суспільного ладу : монографія / В. Б. Ковальчук, І. О. Панчук. — Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2016. — 212 с.

Монографія присвячена аналізу сутності правосвідомості та її впливу на суспільно-політичні процеси в державі і суспільстві, а також розкриттю особливостей формування громадянської правосвідомості. Дослідження містить аналіз правосвідомості як елементу правової системи держави та впливу цього явища на такі її складові як система права, правотворчість та правозастосування. У роботі визначено основні критерії оцінки правосвідомості кандидатів на посади в органах державної влади та суддівському корпусі. У монографії досліджено систему правових цінностей сучасного громадянського суспільства, а також розкрито значення правосвідомості як фактору утвердження активної громадянської позиції та охарактеризовано особливості правосвідомості в період демократичного транзиту. Визначено сутність зрілої правосвідомості та фактори, що впливають на її формування. З’ясовано роль правосвідомості в процесі легітимації державної влади і забезпеченні режиму законності та правопорядку. Монографія адресована науковцям, законодавцям, державним службовцям, викладачам, аспірантам, студентам правникам та всім, хто цікавиться проблемами теорії права та держави.


Мацієвський Ю. В. Як писати наукові роботи з політології?

Мацієвський Ю. В. Як писати наукові роботи з політології? : навч. Посіб. / Ю. В. Мацієвський, В. М. Лебедюк. — вид. друге, перероб. і доп. — Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2015. — 148 с.

У навчальному посібнику автори пропонують відповіді на питання, що стосуються методології дослідження. У десяти розділах розглянуто його основні етапи — від формулювання проблеми до аналізу та інтерпретації даних. Особливу увагу зосереджено на послідовності дослідницьких кроків, використанні кількісних методів, написанні тексту та його оформленні. Рекомендовано студентам, аспірантам, науковцям і всім, хто цікавиться питаннями політичних досліджень.


Ковальчук І. В. Lecture communicative d’apres le roman de Guy de Maupassant «Une vie»

Ковальчук І. В. Lecture communicative d’apres le roman de Guy de Maupassant «Une vie» : навч. посіб. / І. В. Ковальчук, С. М. Білецька. — Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2016. — 316 с.

Посібник допоможе студентам більш досконало і цілеспрямовано підходити до вивчення літературного тексту, доходити сутності викладених ідей.