Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА » Традиційні й нові медіа у формуванні громадянського суспільства

Традиційні й нові медіа у формуванні громадянського суспільства

06.07.2018

Традиційні й нові медіа у формуванні громадянського суспільства

Традиційні й нові медіа у формуванні громадянського суспільства : монографія / за заг. ред. проф. Супрун Л. В. — Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2016. — 172 с.

У монографії порушено одну з чільних й актуальних проблем у галузі соціальних комунікацій — формування громадянського суспільства масовокомунікаційним дискурсом. Авторський колектив по-різному бачить, інтерпретує та шукає ефективні механізми побудови громадянського соціуму, але доходить спільної думки: роль як традиційних, так і нових медій у цьому процесі одна з визначальних. Видання розраховане на фахівців у галузі соціальних комунікацій, науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, політологів та всіх, хто цікавиться проблемами розбудови громадянського суспільства.