Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА » Методичні поради з методики викладання української мови у вищих навчальних закладах

Методичні поради з методики викладання української мови у вищих навчальних закладах

06.07.2018

Методичні поради з методики викладання української мови у вищих навчальних закладах

Методичні поради з методики викладання української мови у вищих навчальних закладах / автор-укладач І. М. Хом’як. — Остріг: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2018. — 72 с.

Курс методики викладання української мови у вищих навчальних закладах включає навчальний матеріал, необхідний для вироблення чіткого уявлення про зміст викладацької праці й основні орієнтири її виконання, призначений ознайомити студентів із методичними та педагогічними засадами організації навчального процесу, сутністю науково-дослідної роботи у вищих навчальних закладах, а також особливостями реформування системи вітчизняної освіти, що полягають в об’єднанні досягнень науково-педагогічного прогресу з духовним розвитком людини, формуванням її наукового світогляду, культурним збагаченням, у забезпеченні професіоналізму й комунікативної компетентності майбутнього фахівця. Практичні заняття сприяють формуванню у студентів-філологів професійної компетентності: виробленню вмінь сприймати, розуміти, систематизовувати наукову інформацію з різних джерел; співвідносити теореотичні знання з потребами вищої школи; втілювати нові методичні ідеї у практику навчання лінгвістичних дисциплін; планувати, організовувати й аналізувати різноманітні види навчальних занять; використовувати найбільш ефективні методи і прийоми навчання у вищих навчальних закладах.