Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА » Комов О. Д. Рівненщина та Чорнобильська аварія. 30 років потому.

Комов О. Д. Рівненщина та Чорнобильська аварія. 30 років потому.

05.07.2018

Комов О. Д. Рівненщина та Чорнобильська аварія. 30 років потому.

Комов О. Д. Рівненщина та Чорнобильська аварія. 30 років потому. / О. Д. Комов, І. В. Гущук. — Рівне ; Острог : Видавець СПД Свинарчук Р. В., 2016. — 128 с.

У першому розділі видання автори в доступній формі розповідають про радіацію, її вплив на організм людини, дають основні поняття про природний та штучний радіаційний фон, глобальні опади та формування дозових навантажень на населення за рахунок іспитів ядерної зброї, специфіку ґрунтів Рівненського Полісся. У другому розділі описано радіаційний стан після аварії на Чорнобильсь кій АЕС, роботу фахівців санітарної служби області в ліквідації наслідків аварії безпосередньо в «чорнобильській зоні» Київської області. У стислій формі надано результати досліджень радіаційної обстановки, яка склалася після аварії, радіоактивного забруднення ґрунтів, продуктів харчування на території області; шляхи подолання бюрократичних перепон радянського часу в питанні визнання частини області як радіаційно «забрудненої». Наведено дані про доступ, який для пересічних громадян був обмежений. У третьому розділі акцентовано увагу на питаннях вивчення негативного впливу наслідків аварії на ЧАЕС. Результати науково-практичних досліджень опубліковані авторами у вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях за напрямами: гігієнічна оцінка стану радіаційного забруднення довкілля та доз опромінення населення Поліських районів Рівненської області; визначення впливу радіаційного фактору на стан захворюваності, зокрема вроджених вад розвитку; оцінка ролі Чорнобильської аварії населенням Рівненської області. У висновках узагальнено основні проблемні моменти, надано рекомендації та пропозиції для населення, органам виконавчої влади та місцевого самоврядування на різних рівнях управління. Публікація містить додатки з роз’ясненнями та наочним супроводом поданої інформації. Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів та студентів, а також для представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування НУО у сфері охорони довкілля та громадського здоров’я