Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА » Зайцев М. Ранні грецькі філософи (від Фалеса до Демокрита)

Зайцев М. Ранні грецькі філософи (від Фалеса до Демокрита)

05.07.2018

Зайцев М. Ранні грецькі філософи (від Фалеса до Демокрита)

Зайцев М. Ранні грецькі філософи (від Фалеса до Демокрита) : курс лекцій / М. Зайцев. — Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2016. — 178 с.

В посібнику розглянуто становлення античної філософії від Фалеса до софістів і Сократа. Здійснено виклад ідей перших філософів як в змістовно предметному плані, так і в плані логіки становлення філософії як специфічно теоретичного способу осягнення світу. Посібник виник на основі і в формі лекцій курсу історії філософії, що протягом ряду років читався для студентів-культурологів Національного університету «Острозька академія».