Головна » Фонди та колекції » Журналістика » Практикум із журналістської етики [Текст]: Навчальний посібник / Передм. В. П. Мостового. - Під ред. проф. В. Ф. Іванов. 2-ге вид., стереотип. - К.: видавець О.Зень, 2012. - 320 с.

Практикум із журналістської етики [Текст]: Навчальний посібник / Передм. В. П. Мостового. - Під ред. проф. В. Ф. Іванов. 2-ге вид., стереотип. - К.: видавець О.Зень, 2012. - 320 с.

У начальному посібнику, побудованому у формі практикуму, міститься опис практичних занять для вивчення дисципліни «Журналістська етика». У посібнику розглянуто дванадцять практичних аспектів професійної діяльності журналіста, об’єднаних у два змістовні модулі. Практикум містить довідковий розділ. Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів. Навчальний посібник може бути використаний і журналістами-практиками під час підвищення кваліфікації та перепідготовки.

Завантажити в PDF