Головна » Фонди та колекції » Політика

Політика

Сидорук Т. В. Інтеграційні процеси в сучасній Європі: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- Львів: ЛА «Піраміда», 2010.- 354.

Розглянуто засади, механізми і наслідки інтеграційних процесів у Європі, особливості європейської інтеграції в економічній, фінансовій, політичній, соціологічній, правовій, військово-політичній та інших сферах, досягнення і проблеми на шляху до формування об’єднаної Європи, перспективи поглиблення інтеграції в ЄС та подальшого розширення Європейського Союзу. Значна увага приділяється європейській інтеграції України, що є ключовим зовнішньополітичним пріоритетом і стратегічною метою нашої держави. Для студентів вищих навчальних закладів, а також аспірантів та викладачів, які працюють у галузях європеїстики та європейської інтеграції.


Скрипнюк О.В. Демократія: Україна і світовий вимір: (концепції, моделі та суспільна практика). – К., Логос. – 2006. – 368.

У монографії аналізуються основні аспекти й специфіка теоретичного розуміння демократії, а також проблеми, що постають у ході практичної реалізації демократичного ідеалу. Особлива увага приділяється аналізу основних правових та політичних інститутів демократії, дослідженню їх функціонування та формування в умовах усталених демократій, в Україні, а також у транзитивних політичних системах. У монографії досліджується широка панорама різноманітних науково-теоретичних підходів до тлумачення демократії, включаючи всебічний розгляд критичних аргументів, що висуваються щодо тих чи інших її моделей. Наголошується, що процес демократизації та демократичного розвитку в Україні не може бути розглянутий виключно з позицій «інституційної демократії», оскільки структурно-функціональна ефективність демократичних інститутів значною мірою залежить від того середовища, в якому вони існують. Це дослідження також про випробування України демократією і про випробування демократії в Україні. Розраховано на широкий загал читачів: науковців, політиків, викладачів, студентів вузів, всіх тих, хто цікавиться проблемами права, теорії демократії, суспільного розвитку, державотворення, політики тощо.


По роках:

2012 рік

2011 рік 

2010 рік 

2009 рік

2008 рік 

2007 рік 

2006 рік 

2005 рік

2004 рік

2003 рік

2002 рік

2001 рік 

2000 рік 

1999 рік 

1998 рік

1997 рік