Головна » Фонди та колекції » Історія

Історія

Історія України.: Навчально-методичний посібник / За ред. В. Б. Атаманенка. – Острог: Острозька друкарня, 2009. – 205 с.

Пропонований посібник містить стислий виклад матеріалу з історії України від найдавніших часів до наших днів. До кожної теми додаються методичні поради та контрольні запитання. Для викладачів, студентів вищих навчальних закладів.


Антонович В. Б. Лекції з джерелознавства / Ред. Микола Ковальський. – Острог; Нью-Йорк: Українська Вільна Академія Наук у США, Національний університет «Острозька академія», 2003. – 382 с.

До книги увійшли лекції з джерелознавства видатного українського історика Володимира Боніфатійовича Антоновича, прочитані ним у Київському університеті Св. Володимира у 1879 – 1881 та 1886 роках. Науковий коментар, підготовлений відомим українським джерелознавцем проф.. Миколою Ковальським, подає ґрунтовну інформацію про лекції Володимира Антоновича і про джерела, в них згадані.


Войтович В. М. Степанський край. Історія та культура. – Рівне: Видавець Валерій Войтович, 2010. – 656 с.

Занурюючись в історію княжої Степані, до якої відносилися навколишні села Кричильськ, Корост, Поляна, Велике і Мале Вербче, Гута, Комаріка, Погулянка, Золотолин, Великий і Малий Мидськ, Тростянець, Кузьмівка та багато інших, автор сягнув у глибінь Рівненського Полісся, яка і донині залишається малодоступною, сповненою таємниць і загадок. Це наслідки багатьох експедиційних мандрівок і пошуків у рукописних архівах, працях самобутніх авторів, бібліотеках, музейних сховищах. У книзі вміщено 1794 старовинні фотографії та 88 світлин, виконаних автором під час подорожей Степанським краєм. Для етнографів, фольклористів, краєзнавців, мистецтвознавців, усіх, хто цікавиться історією та культурою України.


Войтович В.М. Степань моя мила. Дослідження, спогади, документи. – Рівне: Видавець Валерій Войтович, 2009. – 578 с.

Перед вами – найбільш повне дослідження про одне з найдревніших торгових і культурних центрів Київської русі княжий Степань. За допомогою історичних і документальних джерел автору вдалось простежити і відтворити розвиток, розквіт і трагедію одного із визначних містечок на Волині. Для науковців, краєзнавців, студентської та учнівської молоді, для степанців та гостей містечка, усіх, хто цікавиться українською історією.


Замойська академія та Острозька академія в історично-культурній перспективі: сучасні імплікації для транскордонної співпраці / Упорядники Г. Халупчак, Ю. Місянгієвіч, Е. Балашов. – Замость: Видавництво О. Сімонідіс, 2010. – 378 с.


Кралюк П. М. 23 лютого: чи святкувати цей день. Історя, міфи, стереотипи. – Львів: Сполом, 2004. – 64 с.

Автор, професор НУ “Острозька академія” пропонує історичну розвідку, в якій з'ясовує як і чому з'явився міф “23 лютого”, якою була логіка його становлення та розвитку. Для широкого читацького кола.


Описи Острожчини другої половини XVI – першої половини XVII ст. / Упор. В. Атаманенко; Редактор Л. Винар. – Острог, 2004. – 384 с. (Серія “Історичні джерела”, Т. 1)

До першого випуску серії включено переважну більшість відомих сьогодні джерел описово-статистичного характеру, які стосуються Острога та Острожчини другої половини XVI – першої половини XVII ст. (1542 — 1654 рр.). Вони містять різноманітний матеріал, який може бути використаний при дослідженні широкого кола наукових проблем. Для істориків, мовознавців, істориків права, а також всіх, хто цікавиться минулим України.


Павлюк В. В. Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки (1918 – 1945 рр.) . – ЛА «Піраміда», 2010. – 284 с.

Аналізуються загальні тенденції та основні проблеми розвитку західної цивілізації та її провідних країн – Великобританії, Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, США та Канади в період від закінчення Першої світової війни до завершення Другої світової війни. Формується системне уявлення про історичний розвиток країн Західної Європи та Північної Америки протягом першого етапу новітньої історії, розглядаються основні події, факти і процеси, які характеризували розвиток країн Заходу у період 1918 – 1945 рр. Для студентів та викладачів історичних і гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів.


Рудько С. О. Історія Центрально-Східної Європи (кін. XVIII – до початку XXI ст.): Навчально-методичний посібник з курсу. – Вид. 2-ге, доповнене. – Острог, 2010. – 220 с.

Пропоноване видання створено з метою надання допомоги студентам, які вивчають історію Центрально-Східної Європи. У даному посібнику висвітлюються події історичного розвитку народів даного регіону, які відбувалися з кінця XVIII – до початку XXI ст. Посібник хронологічно охоплює періоди нової та новітньої історії.


Рудько С. О. Історія Центрально-Східної Європи – 2: Навчально-методичний посібник з курсу. – Острог: Острозька друкарня, 2009. – 190 с.

Пропоноване видання створено з метою надання допомоги студентам, які вивчають історію Центрально-Східної Європи. У даному посібнику висвітлюються події історичного розвитку народів даного регіону, які відбувалися з кінця XVIII – до початку XXI ст. Даний посібник хронологічно охоплює періоди нової та новітньої історії. Саме кінець XVIII ст.. став важливою віхою в житті народів Центрально-Східної Європи. У посібнику розглядаються найважливіші історичні явища і процеси, становлення державності, загальні риси та особливості розвитку Литви, Латвії, Естонії, Білорусі, Польщі, Чехії, Словаччини, Албанії, Румунії, Угорщини, Хорватії, Словенії, Македонії, Боснії і Герцеговини, Сербії, Чорногорії, Греції, Болгарії.


По роках:

2012 рік

2011 рік 

2010 рік 

2009 рік

2008 рік 

2007 рік 

2006 рік 

2005 рік

2004 рік

2003 рік

2002 рік

2001 рік 

2000 рік 

1999 рік 

1998 рік

1997 рік